دیروز...یا...امروز؟

دیروز...

باز باران با ترانه

                     با گوهر های فراوان

                                         می خورد بر بام خانه...

و اما امروز...

باز باران بی ترانه

               باز باران با تمام بی کسی های شبانه

                                                             می خورد بر مرد تنها

                                                                                   می چکد بر فرش خانه...

باز می آید صدای چک چک غم...

                                      باز ماتم...

                                                    آه...

نمی دانم...

            نمی فهمم کجای قطره های بی کسی زیباست؟

نمی فهمم،

            چرا مردم نمی فهمند که آن کودک...

                                                    که زیر ضربه های تند باران سخت می لرزد...

                          کجای ذلتش زیباست؟....

 

                                                             

من تمنا کردم...

                  که تو با من باشی...

                                          تو به من گفتی 

                                                    هرگز! هرگز!...

پاسخی سخت و درشت...

                                ومرا...

                                       غصه ی این هرگز کشت...  

                  

/ 633 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پسرك باران

ســــــــــــلام خـوبي دوســـــــــت مـــــن .... ¤•--------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•----------------------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------•¤ ☼ [بوسه] مـــــــــــــ ـ ـــــــــمنون [گل] ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•----------------------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•-------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•----------------------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ [گل]★ پـــــ

پسرك باران

ســــــــــــلام خـوبي دوســـــــــت مـــــن .... ¤•--------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•----------------------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------•¤ ☼ [بوسه] مـــــــــــــ ـ ـــــــــمنون [گل] ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•----------------------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•-------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•----------------------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------------------•¤ ☼ ¤•--------------------------•¤ ☼ [گل]★ پـــــ

آرزو

[قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل] [قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل] [قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل] [قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل] [قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل] [قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل]

آرزو

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

نازنین

قشنگه وبلاگت به منم یه سر بزن

نازنین

[ماچ][قهقهه][اضطراب][زبان][نیشخند]

paria

b manam sar bezan hatman khube vebet

paria

hi b manam sar bezaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiid