یه قصه ی پرغصه!

بهشون بگید که قصه اش

                       مثل شه نامه درازه...

کی بوده؟

           کجارسیده؟

                        چی جوری باید بسازه؟

حالاقصه هاشو مستا

                توی می خونه ها می گن

                                        اما اون همیشه مستو

                                                          توی اونجا راه نمی دن...

بذارین همه بدونن

                       که به دست غم اسیره...

آخرش یه شب همینجا!

        سر این کوچه می میره...

                                      سر این کوچه می میره...

 

پ.ن:

خواهش می کنم درباره ی وبلاگ رو بخونین!بابا!من عاشق نیییستم!

/ 122 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اقاقيــــ ـــ ـ ــا

[ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب]

اقاقيــــ ـــ ـ ــا

[ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب]

اقاقيــــ ـــ ـ ــا

[ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب]

اقاقيــــ ـــ ـ ــا

[ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب] [ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل] [گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب][گل][ماچ][قلب]

زهرا

سلام عزیزم لینکت کردم[قلب][ماچ]

امید

این ارام کدوم خریه نه وب داره تمام وب خراب کرده