سال ها می گذرد...

سال ها می گذرد 

   و من از پنجره بیداری 

   کوچه یاد تــــو را می نگرم ... می بویم 

   و چنان آرامم که 

    کسی فکر نکرد

    زیر خاکسترآرامش من 

   چه هیاهویی هست ... ! 

   عاشقی هم دردی است ... ! 

   و من از لحظه دیدار تو می دانستم 

   که به این درد 

    شبی خواهم مرد ... !

/ 928 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هستی جون

✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ

هستی جون

مرررررررسی از حضووووورت عزیزمممممم ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ ✿✿✿✿ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ[گل][قلب][قلب][قلب][شیطونک]ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ

***جواد***

_______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-*

سما

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست / ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا

سما

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست / ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا

سما

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست / ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا [گل][گل][بوسه]گاهی سفید[گل][گل][بوسه]گاهی سیاه[گل][گل][بوسه]س م ا

فیروزه و محمد

سلام عزیز دلم. اره دیگه معلومه سرخانمی خوشگله شلوغ شده .منم بودم وقت نداشتم به همه سر بزنم. اشکال نداره عزیزم.مواظب خودت باش.دوستت دارم.ولی اگه فرصت کردی پیش ما بیای خوشحال می شیم

نسان نماینده خدابرزمین است آیاچنین قابلیتی رادرخودکشف کردهایم آیابهاوارزش باطن خودراکشف کردهایم باشرکت در http://www.oloomebateni.com قدمی درجهت آشکاری درون خودبردارید

hoseen se7en

سلام من سون هستم بلاگ خوبی داری اگه وقت کردی به بلاگ منم سری بزن هر چی بخوای پیدا میکنی اگه دوست داشتی لینکم کن اگه بخوای لینکت میکنم بای se7en / www.saravan3bax.blogfa.com

جوادزارعی

[گل] سلام عجب تصویر آرومیه ممنونم من را یاد دختر کوچولوی 7 ساله ی خودم انداختی موفق باشی