آفتاب می شود...

نگاه کن که غم درون دیده ام

                                چگونه قطره قطره آب می شود...

چگونه سایه ی سیاه سرکشم

                                 اسیر دست آفتاب می شود...

نگاه کن!

تمام هستی ام خراب می شود...

شراره ای مرا به کام می کشد

                                      مرابه اوج می برد

                                                           مرا به دام می کشد...

نگاه کن!

تمام آسمان من

                    پرازشهاب می شود...

توآمدی زدورها و دورها

                      ز سرزمین عطرهاونورها

                                          نشانده ای مراکنون به زورقی

                                                                    زعاجها،زابرها،بلور ها

مراببر امید دلنواز من!

                           ببر به شهر شعر هاو شور ها   

نگاه کن

من از ستاره سوختم..

                        لبالب از ستارگان تب شدم!

چوماهیان سرخ رنگ ساده دل

                                      ستاره چین برکه های شب شدم...

مرادگر رها مکن

مرا از این ستاره ها جدامکن!

نگاه کن که موم شب به راه ما

                                 چگونه قطره قطره آب می شود...

صراحی سیاه دیدگان من

                                 به لای لای گرم تو

لبالب از شراب خواب می شود...

به روی گاهواره های شعرمن

نگاه کن!‍

                 تو می دمی و

                                     آفتاب می شود...

                                                                                    فروغ فرخزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 166 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل]دریا [گل][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب]

دریا

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل]دریا [گل][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب]

دریا

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل]دریا [گل][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب]

دریا

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل]دریا [گل][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب]

دریا

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل]دریا [گل][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب]

sara

نوشته هات باحاله بلاگفا درست شد لینکی[ماچ][زبان .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥]

sara

نوشته هات باحاله بلاگفا درست شد لینکی[ماچ] .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥][نیشخند][زبان][گل][خواب]

sara

نوشته هات باحاله بلاگفا درست شد لینکی[ماچ] .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥][نیشخند][زبان][گل]

زهرا

سلام خوش به حالت که پرشین بلاگی به خداداره اعصابم از این بلاگفا خردمیشه جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] [عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی] [گریه][گریه][گریه][گریه] [وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک [کلافه][کلافه][کلافه][کلافه] [اوه][اوه][اوه][اوه]

shiva jooon

دم تو و فروغ گرم[تایید]