بدو بیا وب زدیم...!

سیلام به رفیق مفیقای گل خودم!

جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ!

آخ ببخشین گوشتون درد گرفت؟طوری نیست بزرگ می شین یادتون می ره!

راستش یه وب گروهی زدیم با آرمین و غزاله و چندتا دیگه از بروبچ!

برین ببینین!فقط می رین نامرد نشین من و یادتون بره ها!

اینم آدرسش:

http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com

می ری نظر بذاریا!فقط جان من هفته ای یه بار برین!رو کم کنیه!برین واسه پستا بترکونین!

/ 0 نظر / 13 بازدید