# غم

دیروز...یا...امروز؟

دیروز... باز باران با ترانه                      با گوهر های فراوان                                          می خورد بر بام خانه... و اما امروز... باز باران بی ترانه                باز باران ... ادامه مطلب
/ 633 نظر / 9 بازدید