می خوام بگم...

وقتی از مادر متولدشدم..صدایی در گوشم طنین انداخت:

                                                              بعد از این، باتو خواهم بود...

به او گفتم:توکیستی؟

                                گفت:غم...

فکر کردم غم عروسکی خواهد بود که من بعد ها با او بازی خواهم کرد...

ولی بعدها فهمیدم...

                        که من!   عروسکی هستم در دستان غم...

 

 nightmelody-com-1082.jpg

 

یادته!؟که یه روز بهم گفتی:هروقت خواستی گریه کنی، برو زیر بارون که نکنه نامردی

اشکاتو ببینه و بهت بخنده...

گفتم:اگه بارون نبود چی؟

                      گفتی:اگه چشمای قشنگ تو بباره آسمونم گریه اش می گیره...

گفتم:یه خواهش!وقتی آسمون چشمام خواست بباره، تنهام نذار...

                                                                      گفتی:چشم عزیز دلم...

حالا امروز...

من دارم گریه می کنم...

                       اما آسمون نمی باره...

                                  تو هم اون دور دورا...

                                                ایستادی و بهم میخندی...   

               

پ.ن:

واااااااای!بلاگفا دوباره ریخته به هم!                

/ 654 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

H18

...♥###############♥ ..♥#################♥...h18.......♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ ..............سلام.................♥ .....................................♥

دختر تو دل برو

سلام عزیزم مرسی که لینکم کردی منم لینکت کردم. خوشحال میشم اگه بازم بهم سر بزنی![ماچ]